Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 181842

Ankieta - planownie przestrzenne

Szanowni mieszkańcy!

Rada Gminy w Przyrowie w dniu 30 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów, obejmującego całą gminę w jej granicach administracyjnych.

Celem planowanej zmiany Studium jest:

  • umożliwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom wprowadzenie zmian pozwalających na rozwój, zgodny z ich potrzebami i zgodny z celami rozwoju gminy,
  • uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego.

Wprowadzenie w/w korekt służyć będzie zapewnieniu ładu przestrzennego i warunków do zrównoważonego rozwoju gminy.

Mapa - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kierunki zagospodarowania przestrzennego

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, aby uwzględnić głos mieszkańców w podejmowaniu decyzji o przyszłym przeznaczeniu terenów gminy.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://forms.gle/nzRR1K4bbLsEPddx8 

Ankietę można złożyć do 30 września 2021 r.

Zapewniam, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane zbiorczo przy opracowaniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów.

Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wypełnienie ankiety!

Wójt Gminy Przyrów
Robert Nowak

Załączniki:

Obraz zawiera od lewej: Logo Funduszy Europejskich wraz z tekstem "Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój", flaga biało-czerwona wraz z tekstem "Rzeczpospolita Polska", flaga Unii Europejskiej wraz z tekstem "Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.