Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 172136

Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka, Gmina Przyrów

We wrześniu 2018 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 29 maja 2019 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka, Gmina Przyrów”.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), poprzez poprawę dostępu do sieci komunikacyjnej oraz ulepszenie infrastruktury drogowej w Gminie Przyrów.

W wyniku realizacji zadania przebudowana zostanie droga o długości 0,980 km.

Grafika mająca szare tło. Z lewej strony flaga Unii Europejskiej, z prawej logo typ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz tekst: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".