Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 169762

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania

2021-04-30
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Data wystąpienia: 26 kwietnia 2021 rok. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym. Pliki do...
2021-03-09
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 9 marca 2021 rok. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godziny 9.00 do 24.00 dnia 09.03.2021 r. Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej...
2021-03-03
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 3 marca 2021 rok. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godziny 9.00 do 24.00 dnia 03.03.2021 r. Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej...
2021-03-03
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 25 luty 2021 rok. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godziny 9.00 do 24.00 dnia 25.02.2021 r. Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej...
2021-03-03
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 18-19 stycznia 2021 roku. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godziny 9.00 dnia 18.01.2021r. do godziny 24.00 dnia 19.01.2021 r. Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się...