Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 181839

Ogłoszenie z dnia 9 września 2021 roku

Gmina Przyrów PODAJE do publicznej wiadomości, że posiada do sprzedaży autobus marki AUTOSAN H9.21 12.5 t., rocznik 2002, o numerze rejestracyjnym SCZW455, koloru pomarańczowego, z przebiegiem 441 347 km, w cenie 7 000,00 zł.

Osoby zainteresowane kupnem prosimy o składanie ofert pisemnych w sekretariacie Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42 248 Przyrów, w terminie do dnia 23 września 2021 r., do godz. 12:00, z dopiskiem „Sprzedaż autobusu”.

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto zakupu autobusu oraz dane zainteresowanej kupnem strony. Otwarcie ofert oraz sprzedaż nastąpi w dniu 23 września 2021 r. o godz. 14:00.

W przypadku zainteresowania kupnem pojazdu przez przynajmniej dwóch chętnych, decydować będzie cena zaproponowana w negocjacjach ustnych.

Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży na każdym etapie postępowania.

Załączniki: