Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 169761

Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021”

Grafika w kolorystyce biało-zielonej. Od góry duży zielono-niebieski napis "Powiatowy konkurs Ekologiczna zagroda 2021". Pod nim napis "Zgłoszenia udziału od 1 do 31 maja 2021 w Urzędzie Gminy". Pod tekstem grafika mająca niebieskie tło, przedstawiająca trzymaną na dłoni zagrodę wraz ze zwierzętami. Pod grafiką biały napis na zielonym tle "Atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości do 15 tys. zł". Poniżej na białym tle czarny napis "Konferencje Ekologiczna zagroda 2021 w dniach: 15 czerwca godz. 10:00, 16 czerwca godz. 10 online po otrzymaniu linku do konferencji". Poniżej biały tekst na zielonym tle "Zapisy na konferencję poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej pocztą na adres: Starostwo powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa lub skanu karty zgłoszeniowej e-mailowo na adres: odpady@czestochowa.powiat.pl". Poniżej czarny tekst na białym tle "Regulamin i karty zgłoszenia dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie: http://czestochowa.powiat.pl/index.php". W prawym dolnym rogu Herb Starostwa Powiatowego w Częstochowie, kod QR oraz Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z tekstem Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wójt Gminy Przyrów informuje, że Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłosił Powiatowy Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska.

Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie na etapie gminnym zawarte są w Regulaminie konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021”.

Do konkursu każde z sołectw zgłasza maksymalnie 3 zagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2021r. w Urzędzie Gminy Przyrów.

Pliki do pobrania: