Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 176656

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce

Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

Ulotka informująca o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Budynki istniejące - 12 miesięcy na złożenie deklaracji, budynki nowo powstałe budynków - 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Link do złożenia deklaracji w formie elektronicznej: https://zone.gunb.gov.pl/

Informacje i druki do pobrania: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Załączniki: