Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 127176

Telefony

Sekretariat Urzędu Gminy

tel. 34 355 41 20 do 23

faks 34 355 41 20 do 23
wew. 21

przyrow@przyrow.pl

II piętro, pokój nr 16

 

 

Wójt Gminy Przyrów

tel. 34 355 41 21

wojt@przyrow.pl

II piętro, pokój nr 15

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Przyrowie

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 30

I piętro, pokój nr 3

 

 

Skarbnik Gminy Przyrów

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 27

skarbnik@przyrow.pl

I piętro, pokój nr 2

 

 

Sekretarz Urzędu Gminy

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 24

sekretarz@przyrow.pl

II piętro, pokój nr 18

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 34 355 41 20 do 23

usc@przyrow.pl

II piętro, pokój nr 19

 

 

Referat finansowy, księgowość

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 26

ksiegowosc@przyrow.pl

kasa@przyrow.pl

I piętro, pokój nr 2

 

 

Referat finansowy - podatki

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 25

podatki@przyrow.pl

podatki.ld@przyrow.pl

I piętro, pokój nr 12

 

 

Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 40

rolnictwo@przyrow.pl

srodowisko@przyrow.pl

Kierownik referatu:

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 39

robert.deska@przyrow.pl

I piętro, pokój nr 14

 

 

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 37

ewidencja@przyrow.pl

I piętro, pokój nr 13

 

 

Obsługa Rady Gminy i Kadry

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 28

rada@przyrow.pl

I piętro, pokój nr 4

 

 

Informatyk, samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i ochrony przeciwpożarowej

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 29

informatyk@przyrow.pl

I piętro, pokój nr 5

 

 

Radca prawny

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 29

I piętro, pokój nr 5

 

 

Samodzielne stanowisko do spraw zezwoleń na alkohole, gospodarki odpadami komunalnymi i obrony cywilnej

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 32

oc@przyrow.pl

I piętro, pokój nr 10

 

 

Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 34

zamowienia@przyrow.pl

II piętro, pokój nr 17

 

 

Gminny Zakład Komunalny

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 31

zuk_przyrow@wp.pl

parter, pokój nr 1

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 35

gops@przyrow.pl

gops_przyrow@interia.pl

I piętro, pokój nr 9

 

Księgowość, świadczenia rodzinne

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 36

gops@przyrow.pl

gops_przyrow@interia.pl

I piętro, pokój nr 8

 

Pracownicy socjalni

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 38

gops@przyrow.pl

gops_przyrow@interia.pl

I piętro, pokój nr 11