Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 127179

II Samoocena

 

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.21.2014

w sprawie: powołania Koordynatora CAF dla dokonania II samooceny.

Otwórz

 ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.22.2014

w sprawie: powołania zespołu II samooceny CAF.

Otwórz

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.23.2014

w sprawie: przyjęcia Planu Komunikacji Projektu II Samooceny (CAF) w Urzędzie Gminy Przyrów.

Otwórz

 ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2014

 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników II samooceny CAF

Otwórz

 METODA CAF 2006

 Zastosowanie metody CAF 2006 w Urzędzie Gminy Przyrów

Otwórz

 ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.76.2014

 w sprawie: przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem II samooceny CAF

Otwórz

PLAN DOSKONALENIA PRZYJĘTY W URZĘDZIE GMINY PRZYRÓW

 Informacja na temat przyjętego planu doskonalenia

Otwórz

Podręcznika benchmarkingowy

Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie

Otwórz