Gmina Przyrów

Radni Gminy

Radni Gminy Przyrów kadencji 2014 – 2018

Rajmund Michalik
Przewodniczący Rady Gminy
 
Władysław Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
Jacek Wiśniewski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
Grzegorz Adamus
Radny
 
Alicja Bożek
Radna
 
Renata Dors
Radna
 
Mirosław Hamerla
Radny
 
Ryszard Kolan
Radny
 
Bożena Miedzińska
Radna
 
Małgorzata Różycka
Radna
 
Wiesław Stanuchiewicz
Radny
 
Elżbieta Ślęzak
Radna
 
Barbara Wierciochowicz
Radna
 
Maria Wiśniewska
Radna
 
Ewa Żmuda
Radna
 
 

Komisje Rady Gminy Kadencji 2014 – 2018

Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący:
Ryszard Kolan
 
Zastępca Przewodniczącego:
Mirosław Hamerla
 
Sekretarz:
Barbara Wierciochowicz
 
Członkowie:
Władysław Nowak
Ewa Żmuda
Grzegorz Adamus
Renata Dors
 

Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Przewodniczący:
Wiesław Stanuchiewicz
 
Zastępca Przewodniczącego:
Barbara Wierciochowicz
 
Sekretarz:
Elżbieta Ślęzak
 
Członkowie:
Maria Wiśniewska
Małgorzata Różycka
Bożena Miedzińska
Grzegorz Adamus
Alicja Bożek
Jacek Wiśniewski
 

Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący:
Władysław Nowak
 
Zastępca Przewodniczącego:
Ewa Żmuda
 
Sekretarz:
Wiesław Stanuchiewicz
 
Członkowie:
Ryszard Kolan
Bożena Miedzińska
Małgorzata Różycka
Renata Dors
 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Maria Wisniewska
 
Zastępca Przewodniczącego:
Alicja Bożek
 
Sekretarz:
Elżbieta Ślęzak
 
Członkowie:
Mirosław Hamerla
Jacek Wiśniewski