Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 152128

Quest o kueście

QUESTING to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajdujemy poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukiwanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” w Złotym Potoku wraz z dwoma Lokalnymi Grupami Działania tj. LGD „Bractwo Kuźnic” i Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zrealizowało projekt współpracy pod nazwą „QUESTING – EDUKACYJNYM SEKRETEM TURYSTYCZNYM”, którego zakres objął obszar 20 gmin. Dzięki temu powstało 20 tras questingowych – po jednej w każdej z gmin. Aby pokonać wybraną trasę należy zaopatrzyć się w opracowaną dla niej kartę wyprawy. Karty zostały podzielone ze względu na tematykę – na questy historyczne, przyrodnicze, tematyczne.

W gminie Przyrów powstał quest przyrodniczy pt. „Quest o kueście”.

Trasa pokazuje fragment kuesty – geograficznej granicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zobaczymy tu między innymi wapienie – skały budujące kuestę, jak również krajobraz ukazujący piękno Jury w jej północnej części. Prowadzi ona przez trzy miejscowości: Juliankę, Sygontkę i Zalesice. W trakcie wędrówki będziemy mieli okazję poznać ich uroki i zobaczyć wiele znajdujących się tam atrakcji turystycznych i przyrodniczych.

Więcej informacji o projekcie oraz pozostałe karty wypraw można znaleźć na www.jura-ppj.pl.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!