Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 155552

Półmetek realizacji projektu

Na półmetku realizacji jest projekt „Popatrzmy w przyszłość”. Zgodnie z harmonogramem w obu szkołach odbywają się zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie oraz trwają prace w angielskich kołach dziennikarskich. Uczniowie opracowali gazetki o interesującej ich tematyce gdzie wszystkie teksty zamieścili w języku angielskim. Zgodnie z założeniami i oczekiwaniami atrakcyjność i efektywność zajęć podnoszą zakupione za kwotę 33 576 zł. pomoce dydaktyczne.
Nad prawidłowością realizacji partnerskiego projektu czuwa Zespół Projektowy, na którego czele stoi Pani Maria Stępień. Zespół ten na cyklicznych spotkaniach analizuje problemy, ocenia przebieg oraz efekty projektu po to, aby na koniec osiągnąć zakładane cele.

Galeria: