Gmina Przyrów

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Przyrów rozpoczynamy konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów. Przez ostatnie kilka miesięcy pracowaliśmy nad programem w związku z powyższym zachęcamy do oceny załączonego projektu dokumentu...
Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok”. Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 20 września 2016 r...
Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały  Nr IV/27/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów, zmiany uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10.03.2015 roku  w sprawie...
Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok" Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 7 września 2015 r. w formie: pisemnej (Urząd Gminy...
 
Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne na temat projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr 133/XX/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów, zmiany uchwały Nr 112/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie...
Pliki do pobrania: Zaproszenie do udziału w konsultacjach
Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr 110/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zmiany uchwały Nr 109/XVII/2013 Rady...
Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Na...
Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie...
Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. Projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art.5 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...