Gmina Przyrów

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego