Gmina Przyrów

III Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego