Gmina Przyrów

Gminny Zakład Komunalny

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZYROWIE

Obrazek przedstawia Herb Gminy Przyrów
 

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

parter, pokój nr 1

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 31

zuk_przyrow@wp.pl

 

 

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

 

Numer rachunku bankowego:

KBS O/Niegowa F/Przyrów 23 8591 0007 0330 0926 0563 0001

 

Kierownictwo Zakładu:

 • Kierownik Zakładu Mirosław Czarnecki
 • Główna księgowa  - Krystyna Woźnica
 • Księgowa ds. fakturowania i rozliczeń  - mgr Joanna Nowakowska
 

Cennik usług Gminnego Zakładu Komunalnego

Rodzaj usługiCena brutto
1 m3  wody 3,46 zł.
1 m3 ścieków 3,89 zł.
Opłata abonamentowa 2,48 zł. / mies.
Ścieki dowożone z terenów obcych Gmin 6,20 zł. / m3
 

Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został utworzony uchwałą Rady GminyNr 60/X/95z dnia 24.06.1995 r.

Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego obejmuje:

 • bieżące zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie, zleconym przez Gminę: dostarczanie wody, utrzymanie urządzeń zaopatrzenia w wodę i produkcję wody;
 • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 • zapewnienie należytego stanu technicznego i sanitarno-porządkowego dróg gminnych;
 • realizację zadań inwestycyjnych, związanych z wykonywaniem remontów i inwestycji, służących do produkcji wody i zaopatrzenia w wodę, zleconych przez Gminę;
 • wykonywanie usług budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowych i przyłączy zamawianych przez inwestorów, którymi są osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina;
 • wykonywanie zadań remontowo-budowlanych na gminnych obiektach, zlecanych przez Gminę;
 • wykonywanie wszelkich zadań z zakresu gospodarki komunalnej, zleconych przez Gminę.
 • Wykonywanie napraw, remontów i modernizacji dróg i mostów
 • inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi