Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 115755

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYROWIE

Obrazek przedstawia Herb Gminy Przyrów
 

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

I piętro, pokój nr 6, 8, 9, 11

tel. 34 355 41 20 do 23
wew. 35, 36, 38

gops@przyrow.pl

 

 

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Iwona Kremblewska - kierownik

  tel. 34 355 41 20 do 23
  wew. 35

  I piętro, pokój nr 9

   

   
 • Edyta Kapkowska – referent ds. świadczeń rodzinnych
  Anita Sikora – główna księgowa

  tel. 34 355 41 20 do 23
  wew. 36

  I piętro, pokój nr 8

   

   
 • Anna Kuśmierz – Pracownik Socjalny
  Edyta Staszowska – Pracownik Socjalny
  Katarzyna Majczak – opiekunka, usługi gminne

  tel. 34 355 41 20 do 23
  wew. 38

  I piętro, pokój nr 11

   

   

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz.593 z 2004 r./

Do podstawowego zakresu działania Ośrodka należy:

 • rozpoznawanie i ocena pomocy społecznej dla jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji socjalnej, sporządzanie bilansu potrzeb i środków na obszarze działania Ośrodka z uwzględnieniem kierunków i zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz ustaleń Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 • wykonywanie zadań własnych, własnych o charakterze obowiązkowym i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej,
 • przyjmowanie wniosków i realizacja świadczeń rodzinnych.