Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 106076

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który należy złożyć do Wójta w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r., producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w budynku Urzędu Gminy Przyrów w pokoju nr 12 lub 16.
Po w/w terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku;
  • dokument kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2018.

Realizacja wniosków nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2019r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju (Dz. U. z 2018 r., poz. 2313).

Pliki do pobrania: