Gmina Przyrów

Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Sygontce

Sołtys Sołectwa Sygontka informuje, że nastąpiła zmiana terminu zebrania wiejskiego w Sygontce.
Nowy termin został wyznaczony na 27 września 2017 r. o godz. 18.00  w Domu Wiejskim w Sygontce.