Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 127176

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.10.2019 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przyjmowane na konto Urzędu Gminy Przyrów KBS Odział /Niegowa F/Przyrów o numerze: 46 8591 0007 6330  0926 0013 0096.

Opłaty wnoszone gotówką będą przyjmowane bez zmian przez inkasenta opłaty tj. Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie.

Wójt Gminy Przyrów
Robert Nowak   

 

Podstawa prawna: art. 6r ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.