Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 106076

Zmiana godzin działalności „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”

W roku 2018 kontynuowane będą usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone w Punkcie mieszczącym się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie (budynek Urzędu Gminy) ul. Częstochowska 7.

Punkt będzie czynny w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są osoby, które:

  • nie ukończyły 26 roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci, weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni w ramach pomocy będą mogli uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny.

Wójt Gminy Przyrów
/-/ Robert Nowak