Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 96386

Złote Gody

W dniu 10 listopada 2017 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przyrowie odbyła się uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

W uroczystości udział wzięło jedenaście spośród trzynastu zaproszonych par, a także: Wójt Gminy Przyrów Robert Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przyrów Jacek Wiśniewski, Proboszcz Parafii p.w. św. Doroty w Przyrowie Ks. kan. Antoni Kaczmarek i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przyrowie Dorota Wojciechowska.

Podczas uroczystości życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt Robert Nowak i Ks. kan. Antoni Kaczmarek.  Wszyscy Jubilaci zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, upominkami oraz kwiatami. Wójt Robert Nowak odznaczył Jubilatów, nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Medalami “Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Uroczystość swoimi występami uświetniła młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie.

Link: Fotorelacja z uroczystości