Gmina Przyrów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
w dniu 13 września 2017 roku o godz. 13:30 w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy XX sesję Rady Gminy w Przyrowie

Zasadniczym tematem obrad będzie: Ocena realizacji zadań społeczno-gospodarczych i budżetu za I półrocze 2017 roku.

Zainteresowanych tematem mieszkańców gminy zapraszamy do uczestnictwa w obradach.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
(-) Rajmund Michalik