Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 104142

Zapraszamy do udziału w Konkursie Dobrej Piosenki

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie Dobrej Piosenki odbywającym się podczas XXI Festiwalu im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie.

Celami Konkursu są:

  • prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Kaliny Jędrusik;
  • prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Agnieszki Osieckiej;
  • promocja utalentowanych wokalistek i wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.

Do Konkursu może przystąpić każda wokalistka lub każdy wokalista. Warunkiem udziału w Konkursie jest prezentacja 2 piosenek, z których jedna musi być z repertuaru Kaliny Jędrusik, druga z repertuaru Agnieszki Osieckiej.

Organizator przewiduje przyznanie Nagrody Prezydenta Częstochowy w wysokości 3000 złotych.

Festiwal odbywa się 11-13 kwietnia 2019 roku. Z kolei przesłuchania konkursowe i koncert finałowy odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 marca 2019 roku (decyduje data nadania wiadomości lub data stempla pocztowego).

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin dostępne są na stronie: http://gaudemater.pl/imprezy-cykliczne/festiwal-im-kaliny-jedrusik/12-festiwal-im-kaliny-jedrusik-2019/konkurs-dobrej-piosenki-2019/