Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 102393

XXVII Sesja Rady Gminy Przyrów

19 października br. odbyła się – ostatnia w bieżącej kadencji – XXVII Sesja Rady Gminy Przyrów.

Dokonano na niej podsumowania dokonań mijającej kadencji 2014-2018.Wójt Gminy  w imieniu swoim, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu złożył podziękowanie za pracę i współpracę w kadencji 2014 - 2018 dla radnych oraz sołtysów.

Radnym wręczone zostały pamiątkowe statuetki.

Następnie Przewodniczący Rady w imieniu własnym i radnych złożył podziękowania za współpracę pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy wręczając im kwiaty. Wicestarosta Pan Henryk Kasiura – podsumował mijającą kadencję i podziękował wszystkim zebranym za współpracę.

Następnie Pan Wicestarosta wręczył Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy publikację książkową wraz z okolicznościowymi  medalami z okazji XX-lecia funkcjonowania Powiatu Częstochowskiego, jak również 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wójt Gminy w imieniu swoim i Rady Gminy złożył Panu Wicestaroście podziękowanie za wkład i  wspólną współpracę w kończącej się kadencji wręczając z tej okazji pamiątkową statuetkę.

Następnie Wójt Gminy z upoważnienia Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Stanisława Gmitruka, w imieniu Kapituły Odznaki Honorowej za zasługi  dla Województwa Śląskiego wręczył Sołtysowi Ryszardowi Lamch Srebrną  Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.

Link: Fotorelacja z XXVII Sesji Rady Gminy Przyrów