Gmina Przyrów

XXI Sesja Rady Gminy Przyrów

03 listopada odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Przyrów, której głównym przedmiotem obrad było ustalenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Uchwalono stawki podatku w wysokości niezmienionej w stosunku do roku 2017.

Ponadto podjęte zostały następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok.
 • w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie.
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian w budżecie.
 • w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.
 • w sprawie zmiany Uchwały nr 10/III/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie.
 • w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych.
 • w sprawie apelu do Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych  Żydowskich.

W trakcie obrad dokonano także – w obecności zaproszonych gości – wręczenia Listów Gratulacyjnych przyznających stypendia dla następujących laureatów:

 • Krystian Stanuchiewicz za zajęcie VI miejsca w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego - za wolność Waszą i Naszą”;
 • Kamila Kustal – za wysokie wyniki w nauce;
 • Julia Wiaderek – za wysokie wyniki w nauce;
 • Kacper Kapkowski – za wysokie wyniki w nauce.

Uhonorowano również pamiątkowym pucharem Pana Marka Chybińskiego za osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych oraz za promocje Gminy Przyrów. Pan Marek ostatnio jako reprezentant Polski osób niepełnosprawnych kategorii XI na mistrzostwach Europy na Słowenii w październiku zajął II-gie miejsce w klasyfikacji drużynowej, a indywidualnie uplasował się pomiędzy 5 a 8 miejscem.

Galeria: