Gmina Przyrów

XIV Przegląd zespołów KGW

W dniu 22 kwietnia 2017 roku ,w hali sportowej w Mstowie odbył się XIV Przegląd Zespołów KGW, Zespołów Ludowych i Folklorystycznych Gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn, Przyrów. Impreza organizowana jest od 2002 roku w kolejnych edycjach i ma charakter konkursowy.

Zespoły śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich gromadzą się każdego roku w ustalonej przez organizatorów gminie gdzie prezentują swój  ludowo-biesiadny repertuar.

Podczas imprezy w swoim wystąpieniu Przewodnicząca Rady Krajowej KGW Pani Bernadetta Niemczyk przekazała podziękowania dla Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza za organizację XIV Przeglądu Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i Folklorystycznych Gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn, Przyrów. Podziękowania otrzymały również wszystkie koleżanki z zespołów za promowanie i podtrzymywanie wartości kultury ludowej poprzez prezentacje tego co najcenniejsze w muzyce i śpiewie.

Patronat nad imprezą objęli Wójtowie Gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn, Przyrów.

Impreza przebiegała w integracyjnym i rodzinnym klimacie oraz przy wspólnym biesiadowaniu.

Galeria: