Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 106077

Uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 05 października 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przyrowie odbyła się uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

W uroczystości udział wzięło osiem spośród czternastu zaproszonych par, a także: Wójt Gminy Przyrów Robert Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Przyrów Rajmund Michalik, Proboszcz Parafii p.w. św. Doroty w Przyrowie Ks. kan. Antoni Kaczmarek i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przyrowie Dorota Wojciechowska. Jedna z zaproszonych par obchodziła jubileusz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Podczas uroczystości życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt Gminy Robert Nowak i Ks. kan. Antoni Kaczmarek oraz przewodniczący RG Rajmund Michalik.  Wszyscy Jubilaci zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, upominkami oraz kwiatami. Wójt Gminy Robert Nowak odznaczył Jubilatów, nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Medalami “Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Uroczystość swoimi występami uświetniła młodzież z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Przyrowie.

Link: Fotorelacja z uroczystości