Gmina Przyrów

Tu gdzie płacisz podatki – możesz lepiej mieszkać!!!

Jesteś mieszkańcem gminy Przyrów ?

Czy wiesz, że pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w około 37 % do budżetu gminy, w której mieszkasz?

Czy chcesz mieć wpływ na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia?

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób zamieszkałych na terenie Gminy Przyrów, aby rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskazać jako miejsce zamieszkania Gminę Przyrów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Wysoki standard życia każdego człowieka jest nieodzownym elementem, który pozytywnie wpływa na morale i samopoczucie mieszkańców. Samorząd Gminy Przyrów dokłada wszelkich starań, aby sukcesywnie i efektywnie realizować zadania w tym kierunku, dzięki czemu budowane są drogi i chodniki, rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa, wykonywane jest oświetlenie uliczne itd.

Nie można jednak pominąć faktu, że wszystkie podejmowane przez gminę działania i przedsięwzięcia wymagają bardzo dużych  nakładów finansowych. Gmina skutecznie zabiega o środki zewnętrzne, ale w  każdym  przypadku niezbędny jest wkład własny, czyli zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie gminy. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że znaczną część dochodów budżetu stanowią wpływy z podatków. Dla gminy podstawą dochodów własnych jest udział w podatku  płaconym przez osoby fizyczne czyli tzw. PIT, który w 2015 roku  stanowił 13 % wykonanych dochodów, co dało kwotę 1.483.800  złotych. Te pieniądze są wypracowane przez mieszkańców naszej gminy, którzy płacą podatki na rzecz gminy Przyrów. Jednakże sami z „własnego podwórka” znamy przypadki, że ktoś faktycznie mieszka w naszej gminie, ale swoje podatki płaci na rzecz innej gminy, bo deklaruje inne, niż Gmina Przyrów miejsce zamieszkania (najczęściej zameldowania) w swoim zeznaniu  podatkowym.

Jeżeli jesteś faktycznie mieszkańcem  naszej gminy, a nie dokonałeś jeszcze formalności meldunkowych, lub nie chcesz zmieniać adresu  stałego zameldowania, rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce, w którym mieszkasz naszą gminę – gminę Przyrów.

Dzięki temu ponad 37,67 % z Twojego podatku  trafi do budżetu gminy Przyrów. W przypadku, gdy podatnik w swoim zeznaniu podatkowym (w części B PIT 36, 37 itd.) wskaże jako swój adres zamieszkania zamiast gminy Przyrów, w której faktycznie mieszka –gminę (miasto) w której wprawdzie jest zameldowany, ale tam  nie zamieszkuje – pieniądze te trafią do kasy gminy (miasta) właściwej o ze względu na miejsce zameldowania.

Wystarczy spełnić zaledwie kilka formalności:

  • jeśli rozliczamy się samodzielnie to w części B swojego zeznania podatkowego (PIT 36, PIT 37, itd.) jako swój adres zamieszkania wpisujemy adres zamieszkania w gminie Przyrów, zaś w części A jako właściwy urząd skarbowy wpisujemy II Urząd Skarbowy w Częstochowie,
  • jeśli z podatku dochodowego rozlicza nas płatnik (np. pracodawca) należy zawiadomić go, że miejscem zamieszkania lub pobytu jest gmina Przyrów,
  • pamiętajmy o złożeniu zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 do Urzędu Skarbowego, w części B.2 wpisujemy wówczas nasz adres zamieszkania w gminie Przyrów.

Wójt Gminy Przyrów
Robert Nowak   

Ulotka - Prosty sposób, aby podatki trafiały tam gdzie mieszkaniec zamieszkuje