Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 172137

Terminy i sposób wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie:

   • do 31 marca każdego roku z dołu,
   • do 30 czerwca każdego roku z dołu,
   • do 30 września każdego roku z dołu,
   • do 31 grudnia każdego roku z dołu.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej.

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem bankowości internetowej lub przelewem, bezpośrednio w placówkach Banku  i Poczty Polskiej, na wskazany poniżej numer konta Urzędu Gminy Przyrów: 46 8591 0007 6330  0926 0013 0096.

W tytule przelewu należy zamieścić opis „Opłata za odpady” oraz informacje jakiej nieruchomości dotyczy ta opłata.