Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 98583

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2017 r. ważność dowodu osobistego skończyła się aż 4 mln 729 tys. Polaków. Prawie 870 tys. z tych osób, którym w 2017 r. upłynął 10-letni okres ważności dowodu osobistego, nadal nie odebrało nowego dowodu. W samym województwie śląskim ważnego dowodu osobistego nie posiada obecnie blisko 73 tys. mieszkańców. Ponadto w pierwszym kwartale 2018 r. upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, ponieważ nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem lub dopełnieniem formalności w banku. Taki dokument nie może być także podstawą do przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen, dlatego przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić ważność naszych dokumentów.

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. Wniosek o jego wydanie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub miasta na terytorium Polski - niezależnie od miejsca zameldowania, co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego. Możliwe jest również złożenie wniosku przez Internet, w przypadku posiadania Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Do wniosku należy załączyć jedno kolorowe zdjęcie zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez złożeniem wniosku.

Oprócz upływu terminu ważności dowód osobisty trzeba wymienić także w przypadku:

  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
  • zmiany wyglądu twarzy posiadacza dowodu osobistego, która utrudnia lub uniemożliwia rozpoznanie osoby na podstawie dowodu;
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza (zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać przez Internet za pomocą Profilu Zaufanego);
  • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo do posiadania dowodu osobistego, ale nie ma już takiego obowiązku.

Dlatego, aby uniknąć problemów z załatwianiem spraw w urzędach, sądach, bankach czy na poczcie zachęcamy do sprawdzania ważności naszych dokumentów i w razie potrzeby do złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.