Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 104142

Przedłużenie terminu składania wniosków o zwrot akcyzy

Zgodnie z art.2 ustawy nowelizującej, w 2019r. pierwszy termin, o którym mowa w art.6 ust.1 ustawy o zwrocie akcyzy (tzn. termin do złożenia wniosku o zwrot podatku, rozpoczynający się od 1 lutego), upływa z dniem 31 marca(ust.1). W przypadku złożenia – od 1 lutego do 31 marca 2019r. - wniosku o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

  1. zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019r. ( ust.2 pkt.1)
  2. wypłata zwrotu tego podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy o zwrocie, następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019r. ( ust.2 pkt 2).