Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 125420

Ogłoszenie w sprawie wystąpienia strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

Wójt Gminy Przyrów informuje, że w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą, rolnicy, których uprawy zostały dotknięte przedmiotowym zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie strat przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Śląskiego.

Samo złożenie  wniosku i oszacowanie nie skutkuje udzieleniem pomocy, należy spełniać inne określone prawem warunki.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Przyrów, I piętro, pokój nr 14.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie, pok. Nr 14, u Sołtysów lub można je pobrać poniżej.

UWAGA!

  • uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat,
  • powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie składane do ARiMR na 2019 rok.

W przypadku pojawienia się nowych wytycznych Ministra Rolnictwa dotyczących zasad szacowania strat oraz wzorów protokołów, tut. Urząd będzie wzywał rolników do przekazania stosownych informacji, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia protokołów.

Pliki do pobrania: