Gmina Przyrów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyrowie