Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 163427

O czym należy pamiętać, kiedy składam swoją deklarację roczną PIT?

Do prawidłowego rozliczenia PIT należy przyjąć adres zamieszkania, pod jakim mieszkaliśmy na dzień 31 grudnia roku, za jaki jest składana deklaracja. Oznacza to, że deklarację PIT składamy do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego.

Błędem jest złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania na dzień wypełniania deklaracji - tak wypełniona deklaracja jest błędna i niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. Wystarczy złożyć deklarację PIT do właściwego Urzędu Skarbowego - należy wybrać ten Urząd Skarbowy, który był docelowy dla Twojego miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego (Według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 8., Art. 45.1, pkt 1b., w przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed 31 grudnia roku podatkowego - należy wpisać urząd skarbowy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania).

Jak to zrobić?

Wpisz adres Urzędu Skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za jaki jest składana deklaracja.

Pole w formularzu PIT, w którym nażeży wpisać nazwę Urzędu skarbowego

Pole w formularzu PIT, w którym należy wpisać adres zamieszkania