Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 127178

Nowe konkursy PPJ

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" ogłasza konkursy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność," objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się na stronie internetowej PPJ w zakładce  Konkursy, Wyniki, kategoria PROW 2014-2020, podkategoria KONKURSY 2019 pod adresem www.jura-ppj.pl/kategorie/konkursy_2019