Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 137754

IX - nadzwyczajna - sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 6 listopada (środa) 2019 roku, o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,
IX - nadzwyczajną - sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
  5. Komunikaty i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.