Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 113391

IV - UROCZYSTA - sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 17 marca 2019 roku o godz. 13:00 w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie IV – UROCZYSTĄ – sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Powitanie zaproszonych gości.
  4. Prelekcja profesora Marcelego Antoniewicza nt. historii Przyrowa.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości.
  6. Zakończenie obrad.

Z przyczyn technicznych IV - uroczysta - sesja Rady Gminy w Przyrowie nie będzie transmitowana online.

Materiał wideo z sesji Rady Gminy zostanie opublikowany nizwłocznie po jej zakończeniu na stronie www.przyrow.sesja.pl