Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 155553

Inwentaryzacja urządzeń grzewczych w trakcie przeglądów kominiarskich

Województwo Śląskie zawarło porozumienie o współpracy partnerskiej z Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

W ramach zawartego porozumienia, członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich przeprowadzają inwentaryzację urządzeń grzewczych.

Inwentaryzacja odbywa się metodą wywiadu bezpośredniego poprzez wypełnienie Formularza inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW w województwie śląskim. Kominiarze powinni posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu oraz kserokopię zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej. Ponadto można sprawdzić, czy kominiarze posiadają certyfikaty i uprawnienia oraz czy są związani członkostwem z organizacją kominiarską potwierdzającą ich pełnomocnictwa i kompetencje do realizacji zadania.

Inwentaryzacja pozwoli m.in. na pozyskanie szczegółowych informacji na temat rodzaju i liczby instalacji służących do ogrzewania budynków, a analiza zebranych danych posłuży do poprawy jakości środowiska, zwłaszcza w zakresie powietrza.