Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 106076

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
  • świadczenia wychowawczego (500 plus)
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego

na okres zasiłkowy 2018/2019 można będzie składać drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, pok. nr 8 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30; wtorek 7.30 – 17.00; piątek 7.30-14.00.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018 / 2019, będą przyjmowane:

  • od dnia 1 lipca 2018 r. - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pośrednictwem banków, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP, portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Empatia);
  • od dnia 1 sierpnia 2018 r. - w przypadku wniosków składanych w formie tradycyjnej (papierowej).

W nowym okresie zasiłkowym podstawą ustalenia prawa do w/w świadczeń jest dochód z roku kalendarzowego 2017 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami , specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2019 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (500 plus) na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2019 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2019 roku.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka pok. nr 8 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 343554120 wew. 36 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7,  pok. nr 8.