Gmina Przyrów

Informacja o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej

TAURON Dystrybucja S.A.
Informacja na dzień: 30.10.2017 06:00:00
o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej.


Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 0
Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 20

Lp.

Nazwa gminy

Liczba stacji
pozbawionych
dostarczania energii
elektrycznej

Szacunkowa liczba klientów
pozbawionych
dostarczania energii
elektrycznej

Przewidywany termin
przywrócenia
dostarczania energii
elektrycznej.

szt.

Data i godz.

1

G.Przyrów

0

20

2017-10-30 12:00