Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 98748

Informacja o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej

TAURON Dystrybucja S.A.
Informacja na dzień: 28.06.2018 14:00:00 o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej.

Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 1
Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 19

Lp.

Nazwa gminy

Liczba stacji
pozbawionych
dostarczania energii
elektrycznej

Szacunkowa liczba klientów
pozbawionych
dostarczania energii
elektrycznej

Przewidywany termin
przywrócenia
dostarczania energii
elektrycznej.

szt.

Data i godz.

1

G.Poczesna

0

18

2018-06-28 18:00

2

G.Przyrów

1

1

2018-06-28 16:00