Gmina Przyrów

Informacja o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej

TAURON Dystrybucja S.A.
Informacja na dzień: 06.10.2017 08:00:00
o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej

Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 267
Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 13862

Lp.

Nazwa gminy

Liczba stacji
pozbawionych
dostarczania energii
elektrycznej

Szacunkowa liczba klientów
pozbawionych
dostarczania energii
elektrycznej

Przewidywany termin
przywrócenia
dostarczania energii
elektrycznej.

szt.

Data i godz.

1

G.Blachownia

1

31

2017-10-06 18:00

2

G.Dąbrowa Zielona

22

1357

2017-10-06 18:00

3

G.Janów

40

2146

2017-10-06 18:00

4

G.Kamienica Polska

18

1009

2017-10-06 18:00

5

G.Koniecpol

15

656

2017-10-06 18:00

6

G.Kruszyna

19

969

2017-10-06 18:00

7

G.Kłomnice

22

702

2017-10-06 18:00

8

G.Lelów

44

2198

2017-10-06 18:00

9

G.Mstów

12

494

2017-10-06 18:00

10

G.Mykanów

7

267

2017-10-06 18:00

11

G.Olsztyn

14

584

2017-10-06 18:00

12

G.Poczesna

21

1389

2017-10-06 18:00

13

G.Przyrów

21

1254

2017-10-06 18:00

14

G.Starcza

5

305

2017-10-06 18:00

15

M.Blachownia

1

3

2017-10-06 18:00

16

M.Koniecpol

5

498

2017-10-06 18:00