Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 149079

Informacja o możliwości ubiegania się o „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”

W ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości ubiegania się o pomoc przez rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 9 września 2020 r. do 30 września 2020 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na adres zamieszkania bądź siedzibę rolnika.

Szczegółowe informacje wraz z wzorem wniosku do pobrania znajdują się na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/pomoc-covid-19-informacje.html.