Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 98748

Informacja Komisariatu Policji w Koniecpolu

Komisariat Policji w Koniecpolu informuje, że w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dla rejonu Gminy Przyrów został wdrożony plan działań priorytetowych, który obejmuje zagrożenie dotyczące popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych spożywania alkoholu w Przyrowie ul. Lelowska.