Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 100798

INFORMACJA Karta Dużej Rodziny w wersji elektronicznej (mKDR)

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Aplikacja mKDR umożliwiająca korzystanie z Karty w formie elektronicznej umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji. Przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (dla nowej rodziny lub dla nowego członka rodziny), o przyznanie nowej Karty dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem lub o wydanie duplikatu Karty konieczny jest wybór formy Karty (karty tradycyjnej (plastikowej), Karty elektronicznej lub obu tych form). Wnioskowanie o obie formy Karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty.
Osoby, które do 31.12.2017 r. złożyły wniosek o wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny, w przypadku złożenia wniosku o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny do dnia 31.12.2019 r. są zwolnione z ponoszenia ww. opłaty.

Rodziny, które posiadają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny mogą złożyć wniosek o aplikację mobilną mKDR:

  • w formie papierowej w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tiadostępnego na platformie empatia.mpips.gov.pl.

Po zalogowaniu się na platformie Emp@tia i wybraniu rodzaju wniosku ("Wniosek o Kartę Dużej Rodziny") oraz gminy, do której chcemy wysłać wniosek, wyświetlą się dwie opcje do wyboru:

  • pełny tryb składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, który umożliwia złożenie dowolnego wniosku z zakresu Karty Dużej Rodziny;
  • uproszczony tryb składania wniosku, który jest przeznaczony dla tych rodzin, które mają już Karty Dużej Rodziny i chcą jedynie mieć ich mobilne, elektroniczne wersje.

Dzięki wprowadzonym zmianom posiadacz tradycyjnej Karty Dużej Rodziny łatwo złoży wniosek o jej wersję. Wystarczy wypełnić kilka rubryk z podstawowymi informacjami. Kreator wypełni część informacji automatycznie – można zaakceptować ten wybór lub zmienić go samodzielnie. Na koniec wystarczy sprawdzić i potwierdzić dane wprowadzone we wniosku, utworzyć dokument i go wysłać.

W przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej, dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna, konieczne będzie wypełnienie załącznika ZKDR-04- Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodzinyw formie elektronicznej (lub obu form Karty).
W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS.

Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica). Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery PESEL (lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).
Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako
osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

Wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: