Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 98583

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 13 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie został wywieszony na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na stronach internetowych Urzędu wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany położonej w gm. Przyrów w miejscowości Wola Mokrzeska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 230/6 k.m.4.

Pliki do pobrania: