Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 100798

INFORMACJA

Wójt Gminy Przyrów informuje, że w dniu 6 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń i zamieszczone na stronach internetowych Urzędu wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony w budynku przy ul. Rynek 17 w miejscowości Przyrów, gm. Przyrów.

Pliki do pobrania: