Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 104142

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Przyrów

17 listopada odbyła się I Sesja Rady Gminy Przyrów nowej kadencji na lata 2018-2023.
W sesji uczestniczyli wszyscy nowo wybrani radni w liczbie 15.

W trakcie sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Urszula Kyć wręczyła Radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze do pełnienia funkcji.

Następnie nowo wybrani Radni oraz Wójt Gminy przed objęciem obowiązków złożyli ślubowania.

Radny Stnuchiewicz we wniosku formalnym zgłosił utworzenie w dniu sesji Klubu Radnych pod nazwą: „Radni z własnych komitetów wyborczych”.

W dalszej części obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Rady – do pełnienia tej funkcji wybrano Panią Marię Stępień.

Dokonano również wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy – funkcję tą pełnić będą Pani Barbara Wierciochowicz oraz Pan Władysław Nowak.

Następnie podjęte zostały uchwały w sprawie:

  • powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
  • powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy;
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów.

Link: Fotorelacja z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przyrów.