Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 104142

I Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Kół Gospodyń Wiejskich

Ostatniego dnia września 2018 roku na ternie sportowo - rekreacyjnym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przyrowie odbył się I Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Kół Gospodyń Wiejskich. Przegląd rozpoczął występ Zespołu Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”, który przedstawił tańce częstochowskie.

W imprezie udział wzięło 12 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego powiatu częstochowskiego: Zespół KGW "Czerwone szpileczki" z Lgoczanki, gm. Janów, Zespół KGW "Dąbrowianki" z Dąbrowy Zielonej, Zespół KGW "Blachowianki" z Blachowni, Zespół KGW ze Skrzydlowa. gm. Kłomnice, Zespół KGW Konopiska, Zespół KGW "Stokrotki" Skrajniwa Konstantynów, gm. Lelów , Zespół KGW "Grabowianki" z Grabowej, gm. Mykanów, Zespół KGW "Olsztynianki" z Olsztyna , Zespół KGW "Zawodzianki" z Zawodzia i Kolonii Borek, gm. Poczesna , Zespół KGW "Przyrowianki" z Przyrowa, Zespół KGW "Mstowianki" ze Mstowa i  Zespół KGW "Starczanki" ze Starczy.

Głównymi celami przeglądu było zachowanie w pamięci pieśni, tańców i muzyki ludowej regionu a także promocja twórczości poszczególnych gmin i rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy gminami powiatu częstochowskiego.

Organizatorami uroczystości byli Powiat Częstochowski oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie.

Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem, a organizatorzy liczą na kolejne edycje wydarzenia w przyszłych latach.

Galeria: