Gmina Przyrów

Harmonogram zebrań wiejskich

Zapraszam mieszkańców Gminy Przyrów do udziału w zebraniach wiejskich,  na których między innymi omawiane będą:

  • kwestie związane z podziałem funduszy sołeckich na rok 2018,
  • sprawy dotyczące lokalizacji elektrowni na biomasę.

Poniżej przedstawiam harmonogram zebrań wiejskich:

L.p.

Termin zebrania

Godzina

Sołectwo

1. 19.09.2017r. 19.00 STAROPOLE
2. 20.09.2017r. 19.00 WIERCICA
3. 21.09.2017r. 19.00 PRZYRÓW
4. 22.09.2017r. 19.30 WOLA MOKRZESKA
5. 24.09.2017r. 15.30 ZARĘBICE, STANISŁAWÓW
6. 26.09.2017r. 19.00 SYGONTKA
7. 27.09.2017r. 16.00 KNIEJA
8. 28.09.2017r. 17.00 ZALESICE
9. 28.09.2017r. 19.30 SIERAKÓW

Wójt Gminy Przyrów
(-) Robert Nowak